• Zarządzanie wolontariatem

    Jutro odwiedzi nas Agnieszka Bąk z tematem: “Zarządzanie wolontariatem – o zarządzaniu strukturami wolontariackimi w oparciu o mądrą pomoc”

    Agnieszka Bąk – Menadżerka Operacyjna AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI Od ponad roku również SuperW Akademii Przyszłość. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu i budowaniu zespołów. Z wykształcenia prawnik, ukończyła również studia podyplomowe z Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Psychologię w Biznesie oraz Szkołę Coachingu.

    (Wykład, jutro, 8:00, sala kapitulna)