Partnerzy

 

 

 

Katolickie Szkoły Montessori to wspólne dzieło Fundacji „Ziarnko Maku” i zakonu Zmartwychwstańców. Ojcowie nie tylko gościnnie przyjęli szkoły w nowym lokalu, który znajduje się w kompleksie budynków seminarium przy ul. Pawlickiego 1, ale także, zgodnie z misją apostolską zakonu, włączyli się w tworzenie misji i wizji Szkół, dzieła Fundacji „Ziarnko Maku”, a przede wszystkim objęli opieką duszpasterską wspólnotę nauczycieli, uczniów i rodziców.

Dzięki ojcom Zmartwychwstańcom zaprzyjaźniliśmy się ze Wspólnotą Chrystusa Zmartwychwstałego Galilea, misją bułgarską CR oraz Wspólnotą Burego Misia.

Galilejczycy wspierają nas w małych i dużych akcjach ewangelizacyjnych w szkole, zapraszają na kursy, modlą się za nas.

Misjonarze z Bułgarii przyjęli nas u siebie na szkolnej pielgrzymce, a my pracujemy, zbierając fundusze na rzecz ich dzieł pomocy niepełnosprawnym. Przyjeżdżają też do nas, żeby pracować z młodzieżą i prowadzić rekolekcje.

Osada Burego Misia na Kaszubach jest dla nas wspaniałą, wręcz podręcznikową montessoriańską farmą życia, gdzie mamy możliwość pracy, odpoczynku, nauki empatii, nawiązywania niezwykłych przyjaźni.

Źródłem pierwszych zachwytów nad metodą Montessori oraz inspiracją wszystkich dalszych działań byli nasi nieocenieni przyjaciele Ola i Marcin Sawiccy. Ola i Marcin zachwycili nas swoją pasją, wiarą i mądrym dziełem. To oni kilka lat temu pomogli nam wystartować z pierwszą w Krakowie szkołą w „Modrzejówce”, pracującą w pełni w oparciu o metodę Montessori – byli w niej przez cały rok pierwszymi nauczycielami. Teraz współpracujemy przy organizowaniu wspólnych wydarzeń, szkoleniu nauczycieli, rozwiązywaniu problemów (to my zawsze możemy liczyć na to, że Ola i Marcin podzielą się z nami radą i doświadczeniem).

Od roku 2010 korzystamy ze wsparcia niemieckiej Fundacji profesora Theodora Hellbruegge. Za życia profesora cieszyliśmy się jego niezwykłą życzliwością. Nasi nauczyciele wielokrotnie uczestniczyli w szkoleniach i kursach w Centrum Dziecięcym w Monachium oraz Erfurcie.

Szczególna przyjaźń i ścisła współpraca łączy nas z grupą doświadczonych niemieckich nauczycieli, pasjonatów pedagogiki Montessori z Aktion Sonnenschein Thuringen E. V. w Erfurcie i Norze pod kierownictwem Arweda Mullera. Od 2011 wielokrotnie korzystaliśmy z gościny w placówkach Montessori w Weimarze, ucząc się metody od zespołu pedagogów o dwudziestoletnim doświadczeniu. Nauczyciele Aktion Sonnenschein od kilku lat prowadzą wykłady i warsztaty na kursach i konferencjach organizowanych przez naszą Fundację Ziarnko Maku.

Autorskie Liceum Artystyczne i Akademickie ALA to dla nas inspiracja, a jego twórca i lider – Mariusz Budzyński – wsparł nas cenną radą i doświadczeniem w procesie tworzenia liceum. Jesteśmy też dumni z zakwalifikowania nas do udziału w prowadzonym przez Towarzystwo Edukacji Otwartej niezwykłym projekcie pt. Wychować człowieka mądrego, w którym przez cały kolejny rok w cyklu szkoleń, konferencji i praktyk nasz zespół pedagogiczny będzie się doskonalić w tutoringu szkolnym i wychowawczym.