REKRUTACJA

Rekrutacja odbywa się na podstawie rozmów rekrutacyjnych, w których brana jest pod uwagę motywacja kandydata, wartości, którymi się kieruje, gotowość do pracy, ewentualnie udokumentowana pasja.

Na rozmowę zapraszamy kandydata oraz rodziców/opiekunów.

Przed rozmową kwalifikacyjną uczeń powinien przesłać podanie ze zdjęciem, list motywacyjny oraz świadectwo ukończenia 7 klasy szkoły podstawowej.

W liście kandydatka lub kandydat winni przedstawić motywy, dla których starają się o miejsce w I klasie. Co ich przekonuje, że nasze Liceum jest najlepszą dla niej lub dla niego szkołą średnią, oraz co powinno przekonać nas, byśmy zaprosili daną osobę do wspólnej drogi przez najbliższe cztery lata.

Obecnie nie prowadzimy już nowych zapisów do liceum. Jest to związane z bardzo dużą ilością zgłoszeń. Dziękujemy za zainteresowanie i zapraszamy na kolejne dni otwarte początkiem roku 2024.

Poniżej podajemy terminy trwającej rekrutacji.

W dniach 18 stycznia oraz 1 marca 2023 roku odbyły się dni otwarte. Podczas spotkań opowiedzieliśmy o szkole, odpowiedzieliśmy na pytania oraz zbieraliśmy deklaracje i dane kontaktowe od zainteresowanych uczniów i ich rodziców/opiekunów.