REKRUTACJA

Rekrutacja odbywa się na podstawie rozmów rekrutacyjnych, w których brana jest pod uwagę motywacja kandydata, wartości, którymi się kieruje, gotowość do pracy, ewentualnie udokumentowana pasja.

W dniach 17 stycznia oraz 6 marca 2024 roku odbędą się dni otwarte. Podczas spotkań opowiemy o szkole, odpowiemy na pytania oraz zbierzemy deklaracje i dane kontaktowe od zainteresowanych uczniów i ich rodziców/opiekunów.

Po każdym z dni otwartych będziemy zapraszać uczniów wraz z rodzicami/opiekunami na rozmowy rekrutacyjne.

Przed rozmową kwalifikacyjną uczeń powinien przesłać podanie ze zdjęciem, świadectwo ukończenia 7 klasy szkoły podstawowej oraz wypełnić nadesłaną ankietę.