REKRUTACJA

Rekrutacja odbywa się na podstawie rozmów rekrutacyjnych, w których brana jest pod uwagę motywacja kandydata, wartości, którymi się kieruje, gotowość do pracy, ewentualnie udokumentowana pasja.

Przed rozmową kwalifikacyjną uczeń powinien przesłać podanie ze zdjęciem, świadectwo ukończenia 7 klasy szkoły podstawowej oraz wypełnić nadesłaną ankietę.

W dniach 17 stycznia oraz 6 marca 2024 (o godz. 17:00) roku odbyły się dni otwarte. Podczas spotkań opowiedzieliśmy o szkole, odpowiedzieliśmy na pytania oraz zebraliśmy deklaracje i dane kontaktowe od zainteresowanych uczniów i ich rodziców/opiekunów.

Więcej informacji tutaj.

Teraz jesteśmy po rozmowach rekrutacyjnych i przygotowujemy się do majowego wyjazdu rekrutacyjnego.

W temacie rekrutacji do naszego liceum prosimy o kontakt z sekretariatem. Jednocześnie informujemy, że na chwilę obecną nie mamy wolnych miejsc w klasach I, II i III na rok szkolny 2024/25. Istnieje jednak możliwość wpisania się na listę rezerwową.

Zapraszamy na dzień otwarty Edukacji Domowej dla licealistów, która odbędzie się 28 maja w siedzibie naszej szkoły.