W roku 2023 oraz 2024 egzaminy maturalne będą odbywały się w oparciu o wymagania egzaminacyjne.

Szczegóły dotyczące egzaminu dojrzałości w roku 2023 można sprawdzić na poniższych stronach:

Centralna Komisja Egzaminacyjna https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/

OKE Kraków: http://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=20210324142701640