• Krótka (?) historia Ukrainy

    Tematyką dzisiejszego wykładu chciałabym wyjść z ram jednej epoki i pokazać, jak w perspektywie kilku epok kształtowała się państwowość Ukrainy. Historia tego kraju nie do końca jest oczywista i sprawia wrażenie trudnej. Dla wielu wiedza na temat przeszłości Ukraińców sprowadza się do kilku haseł, w tym tego najtragiczniejszego, jakim była rzeź wołyńska. Ale nie o rzezi rzecz będzie, bo w tysiącletniej historii Ukraińców wiele było istotnych momentów, które połączyły się losami Polaków dużo wcześniej.

    Zapraszam,

    p. Iza

    (dzisiaj, godz. 13:05, M3)