• Wojny opiumowe

    Jutrzejszy wykład jest kolejną propozycją związaną z problematyką XIX wieku. Temat wojen opiumowych, czyli konfliktu pomiędzy Wielką Brytanią a Chinami, zazwyczaj traktowany jest jako wzmianka przy okazji omawiania kolonializmu brytyjskiego lub w ogóle europejskiego w XIX wieku. W związku z tym chciałabym Wam pokazać na przykładzie tej wojny, jakie były metody działań państw kapitalistycznych wobec państw azjatyckich w momencie, gdy w Europie coraz poważniejszym wyzwaniem stawała się tzw. kwestia robotnicza, a ,,dziki” kapitalizm wzbudzał niechęć takich intelektualistów jak np. Karol Marks. W tle rzecz jasna opium:)

    Zapraszam,

    p. Izabela