• Zjednoczenie Polski, czyli o władzy i ambicji

    W roku 1138 umiera Bolesław Krzywousty, na mocy jego testamentu Polska została podzielona między jego synów. Wraz z wygnaniem jego najstarszego syna – Władysława Wygnańca, rozpoczyna się okres rozbicia dzielnicowego. Zakończony dopiero w 1320 koronacją na króla Polski Władysława Łokietka. Moim zdaniem, jednego z najbardziej zdeterminowanych władców Polski, który potrafił wyciągnąć wnioski ze swoich młodzieńczych i awanturniczych prób przejęcia władzy.

    Przedstawię Wam sylwetki trzech władców: Przemysła II, Wacława II i właśnie Łokietka oraz ukrytego w cieniu przez te wszystkie lata arcybiskupa Jakuba Świnkę. Opowiem czemu to koronację tego ostatniego uważamy za koniec rozbicia dzielnicowego, jakie były okoliczności. Będzie o władzy, o stosunku do Niemców, znaczeniu koronacji, i tym ile Polska zawdzięcza kronikom i legendom, zwłaszcza legendzie o św. Stanisławie.

    Zapraszam o 13:00.

    Kinga G.