• Czy możliwy jest świat bez więzień?

    Jutro spotkamy się wokół tego tematu z prof. Mariuszem Sztuką.

    dr hab. Mariusz Sztuka, prof. UJ – profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, w latach 90. wychowawca w dziale penitencjarnym aresztu śledczego. Obszary badawcze: polski system resocjalizacji penitencjarnej w kontekście przeobrażeń współczesnego świata, szacowanie ryzyka recydywy, zarządzanie ryzykiem powtórnej przestępczości. Idea resocjalizacji wczoraj i dziś.Kierownik Zakładu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UJ

    środa, godz. 10:45, sala kapitulna

    Spotkanie jest obowiązkowe dla wszystkich uczniów Liceum.