• Polityka XIX wieku. Między rewolucją a restauracją

    (Nie)spodziewany wybuch rewolucji francuskiej i następująca po niej epoka napoleońska pokazały mocarstwom, że trzeba zabrać się za porządki na europejskim podwórku… Rzecz w tym, że po tych trzęsieniach nie wszyscy już chcieli słuchać silniejszych.

    Zapraszam na wykład, gdzie spróbuję przedstawić, do czego dążyli rewolucjoniści, jak na to odpowiadali zwolennicy ancien regime’u i co ostatecznie z tego wynikło… ,,samobójstwo” Europy?

    Nie nalegam, ale zachęcam:)

    IH