• Projekt ANATOMIA: Układ oddechowy i układ krwionośny

    Dziś wystartował drugi projekt biologiczny dla uczniów klas IIa i b realizujących biologię w zakresie podstawowym. Po zapoznaniu się z teorią w czasie wykładu uczniowie dostali zadanie, a by choć trochę zwalczyć nadmiar komputera jest to zadanie praktyczne.

    Każda para/grupa przygotuje i wykona model wybranego elementu jednego z układów, by w trakcie finału przedstawić reszcie zgłębioną podczas przygotowania wiedzę o wybranym fragmencie i grożących mu chorobach.

    Opiekunem projektu jest Przemysław Kłonica.