• Wprowadzenie do średniowiecza

    Średniowiecze jest wokół nas – to tytuł jednej z książek dotyczących średniowiecza i hasło często powtarzane. Drugim hasłem jest to mówiące o średniowieczu jako wiekach ciemnych. Oba sformułowania rodzą wiele pytań, na które wczoraj próbowaliśmy znaleźć odpowiedź w ramach cowtorkowego wykładu historycznego.

    Poruszyliśmy temat piękna średniowiecza, rozwoju, mitów z nim związanych.

    Spotkanie prowadziła Kinga Grzanka.