• Warsztaty z Fundacją Świętego Mikołaja

    Dzisiaj, dzięki współpracy z Fundacją Świętego Mikołaja, weźmiecie udział w trzech warsztatach: godzina 13:00 – „Pobudka” – rozmowa o cechach, jakie powinien mieć autorytet, by był godny naśladowania, odnosząc się do postaci słynnych bohaterów historycznych – Historia i społeczeństwo kl. 2cd

    godzina 14:00 „Staropolskie zwyczaje świąteczne” – o obyczajach i przesądach jakie wiązały się z czasem Bożego Narodzenia w dawnych czasach = Klasa 1

    godzina 15:00 „Rzeczpospolita wielu narodów: międzynarodowe korzenie polskiej kultury” – o wpływie obecności wielu grup etnicznych i zróżnicowaniu kulturowym na całokształt Rzeczypospolitej Obojga Narodów – grupa p. Izy.

    Powodzenia ?