• Klasy 1ABC: Gra Terenowa

  Dla naszego Liceum historia jest w pewnym sensie fundamentem na którym chcemy budować edukacje.
  Jak mawiał Józef Piłsudski “Naród, który nie szanuje swej przeszłości nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości”
  Dziś dla naszej Ojczyzny dzień zupełnie wyjątkowy, fundamentalny. Dzień, który zawdzięczamy wielu ludziom dla których słowo Polska, czy patriotyzm nie były tylko pustymi słowami.
  Nasza szkoła nosi imię Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata – ludzi dla których honor i człowiek znaczył więcej niż własne życie. Trwają nasze przygotowania do święta szkoły. Jak co roku, chcemy by nasi uczniowie, poznali choć trochę realia minionych wydarzeń i ludzi, którzy nie bali się okazać człowieczeństwa, wyciągając pomocną dłoń oraz Ci, którzy z taką premedytacją tego człowieczeństwa byli pozbawiani.

  W miniony czwartek część naszych pierwszoklasistów miała okazję uczestniczyć w grze terenowej poświęconej kulturze żydowskiej.
  A oto krótka relacja z tego wydarzenia napisana przez Antka (ucznia klasy I)
  W czwartek wybraliśmy się na grę terenową po Kazimierzu. Naszym zadaniem było odnaleźć z pomocą mapki, żydowskie synagogi. Przy każdej z nich musieliśmy wykonywać najróżniejsze zadania z nimi związane. Wyjście to pomogło nam dojrzeć rzeczy, które zazwyczaj umykają naszej uwadze. Dzięki temu każdy z nas poszerzył swoją wiedzę na temat kultury żydowskiej oraz miejsc z nią związanych.