• Kilka słów o Tutoringu

    W ostatnich czasach wiele szkół prowadzi Tutoring, który ma na celu pokazać uczniowi jakie są jego mocne strony poprzez indywidualny kontakt z Tutorem, którym zazwyczaj jest nauczyciel. Również nasze liceum bierze aktywny udział w tym programie, który ma celu wychowanie mądrego człowieka. Każdy uczeń liceum ma swojego tutora, z którym spotyka się minimum raz w miesiącu. W tym czasie poprzez rozmowę nauczyciel i uczeń poznają się lepiej, wspólnie tworzą przestrzeń do rozwijania mocnych stron ucznia, by zwieńczeniem tej pracy było odkrycie swojej pasji, celu i odważne podążanie do jego realizacji.