• Komunikacja bez przemocy

    Wczoraj razem z Magdą Januszewską ćwiczyliśmy komunikację bez przemocy. Odróżnialiśmy fakty od opinii, uczucia prawdziwe od rzekomych, potrzeby od strategii i prośby od żądań i życzeń, ćwiczyliśmy też parafrazę. Po krótszym weekendzie, za to z nowymi umiejętnościami, wracamy jutro do szkoły.