• Krakowski Park Technologiczny

    Ostatnio uczniowie klasy I LO spotkali się z Panem Mateuszem Mleczko, szefem Multilabu – studia postprodukcji filmowej w Krakowskim Parku Technologicznym. Dowiedzieliśmy się o idei działania KPT, odwiedziliśmy studio filmowe gdzie mogliśmy stanąć po obu stronach kamery, pobawiliśmy się trochę światłem i na koniec spotkaliśmy się Panem Piotrem Krasnym, zajmującym się korekcją barwną w filmach, który opowiedział nam o swojej pracy.
    Może niedługo tu wrócimy ze swoim pomysłem na film albo sesję zdjęciową?