Zakuw

Uczniom przychodzącym do naszej szkoły proponujemy we wrześniu “miesiąc na start”, by mogli zorientować się w systemie pracy Szkoły i przygotować do kilku istotnych wyborów.

Podczas tych pierwszych kilkudziesięciu dni uczeń dowiaduje się, jacy w Szkole są nauczyciele, jakie mają wymagania oraz sposoby realizacji i zaliczenia materiału.

Dzięki temu młody człowiek może wybrać, do kogo będzie chodził na zajęcia, a z jakimi przedmiotami (poza j. polskim, j. angielskim, matematyką, wychowaniem fizycznym i religią, które są obowiązkowe) będzie pracował sam.

Wszystkie przedmioty są realizowane podczas 20-30 minutowych prezentacji oraz w trakcie pracy własnej, która obejmuje większą część dnia. Podczas pracy własnej do dyspozycji uczniów pozostają nauczyciele i możliwość konsultacji indywidualnych. Uczeń może ustalić z nauczycielem drogę realizacji materiału z danego przedmiotu.

Staramy się, aby jak najwięcej zadań miało charakter projektu i było realizowanych w zespołach.

Każdy uczeń może chodzić na każde zajęcia, również te, które są prowadzone dla klas młodszych lub starszych. Do uczestnictwa we wszystkich lekcjach zapraszamy również wszystkich nauczycieli.