Baza

W naszym liceum opieramy się na kilku najważniejszych założeniach stanowiących fundament pracy nauczycieli, a co za tym idzie – uczniów.

Po pierwsze – Bóg. Określenie „Katolickie” jest nieprzypadkowe i nieprzypadkowo pojawia się na początku. Pracę każdego dnia zaczynamy modlitwą, raz w tygodniu odbywa się szkolna msza święta. Organizujemy rekolekcje. Z poważnie traktowanej wiary wypływa podmiotowy stosunek do drugiego człowieka.


Po drugie – pedagogika Montessori, a wraz z nią dobrze pojęta wolność, która jest źródłem dużej samodzielności i odpowiedzialności ucznia za swoje wykształcenie.

Po trzecie – neurodydaktyka. Staramy się śledzić na bieżąco wszelkie odkrycia dotyczące pracy mózgu podczas nauki, źródeł motywacji i efektywnej pracy. Pozostajemy w zgodzie z wynikami tych badań, tworząc materiały i metody pracy odpowiadające potrzebom młodych umysłów.

Po czwarte – pedagogika dialogu wyrażona przede wszystkim systemem, w którym każdy uczeń ma swojego tutora wychowawczego oraz ma możliwość pracy z tutorem dydaktycznym. Pragniemy, aby nasi uczniowie czuli się w szkole bezpiecznie również podczas rozwiązywania sytuacji konfliktowych.

Po piąte – mnemotechniki. Nauczyciele – świadomi sposobów skutecznego uczenia się – wspierają uczniów w wykorzystaniu technik szybkiego i skutecznego zapamiętywania, twórczych notatek, efektywnego opracowywania tekstów.