System

Szkoła to projekt i projektem jest każdy kolejny rok. Zapraszamy naszych uczniów do realizacji tych projektów, zwłaszcza roku szkolnego, już na etapie planowania wszystkich jego elementów.

Szkoła to miejsce rozwoju. Nie tylko uczniów. Zespół nauczycieli jest nastawiony na nieustanne rozwijanie swoich kompetencji, umiejętności, wiedzy… Opieramy się na szkoleniach zewnętrznych, ale w równym, a może nawet większym stopniu na wzajemnej wymianie elementów warsztatu zawodowego. Pomaga w tym zasada, że każdy nauczyciel może uczestniczyć w każdej lekcji wszystkich innych kolegów i koleżanek.