Smrodek dydaktyczny

Czyli rozmowa w każdej trudnej sytuacji i rozmowa w sytuacjach zwykłych, codziennych. Dialog, porozumienie bez przemocy są w naszej Szkole podstawowym sposobem rozwiązywania konfliktów.

Klasy mają wychowawców, jednocześnie każdy uczeń ma wybranego przez siebie tutora, do którego może przyjść zarówno z każdym problemem, jak i po to, by zwyczajnie pogadać o życiu.

Jesteśmy również przekonani, że licząca ponad 2000 lat tradycja kształtowania młodych ludzi w oparciu o wartości chrześcijańskie i wiarę w Chrystusa, jest znakomitym fundamentem budowania dobrych relacji.