• Pierwszy wiec – sprzątanie, firma uczniowska i rada

    8 września nasz szkolna społeczność spotkała się w auli, aby w wiecowej formule omówić kilka kwestii związanych z życiem szkoły. Reprezentanci Rady Uczniowskiej zaprosili wszystkich uczniów i nauczycieli, aby wspólnie się wysłuchać i zaproponować rozwiązania dla efektywnego sprzątania szkoły. Wiec stanowi najważniejszy organ doradczy dla Rady Pedagogicznej, a głównym założeniem wiecu jest zachowanie zasady, że każdy głos jest słyszalny, a każda sprawa ma prawo zostać przedstawiona na forum.  Dlatego poza sprzątaniem, na tapecie znalazła się również działalność Firmy Uczniowskiej oraz wybory do Rady Uczniowskiej. Wnioski i zaproponowane rozwiązania będą jednym z tematów najbliższego zebrania nauczycieli.