• Improwizacja sceniczna – spotkanie z Marianem “Jankiem” Januszem

    W tym tygodniu odwiedzi nas Marian “Janek” Janusz, który w ramach środowego wykładu przedstawi nam ogólny zarys improwizacji scenicznej i opowie o jej podstawowych zasadach w formie teoretyczno-praktycznej.

    Marian Mateusz „Janek” Janusz – recytator (uczestnik i laureat ogólnopolskich konkursów), aktor amator, trener oraz aktor improwizator. Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego na kierunku Turystyka i Rekreacja oraz instruktor z zakresu ćwiczeń psychofizycznych. Początkowo zdobywał doświadczenie i umiejętności jako członek i trener Teatru Improwizacji So Close, Grupy Z O.O. oraz Grupy Sic!. Aktualnie członek: Teatru Improwizacji Pokój, Grupy Ludzi, Comedy Lab, Artefaktu Komedii oraz Projektu LocoMotywy. Uczestniczył w wielu warsztatach teatralnych oraz aktorskich m.in z emisji głosu i dykcji, pantomimy, świadomości mowy ciała, pracy z emocjami, rekwizytami i tekstem, podstawowych zasad improwizacji teatralnej, spontaniczności, budowania przestrzennego otoczenia, budowania postaci, wspieranie partnera, struktur i konstrukcji krótkich oraz długich form. Warsztaty improwizacji, w których brał udział były prowadzone były przez weteranów zarówno polskiej jak i zagranicznej sceny improwizacji. Swoje doświadczenie jako instruktor improwizacji teatralnej zdobywał prowadząc warsztaty dla dorosłych oraz dzieci, współpracując z licznymi placówkami kulturalnymi oraz firmami.

    (środa, 26.04, 8:00, sala kapitulna)