• Święto szkoły

  Szanowni Przyjaciele Katolickiego Liceum Montessori im. Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata!

  Serdecznie zapraszamy do wspólnego świętowania Dnia Patrona, które w tym roku skupiać się będzie wokół motta: „Kto ratuje jedno życie – ratuje cały świat”.

  W piątek 28 października o godzinie 8:00 rozpoczniemy świętowanie Eucharystią w kościele OO. Zmartwychwstańców przy ul. Pawlickiego 1 w Krakowie.

  Uczniowie klas I złożą wtedy uroczyste ślubowanie, a później zaprosimy Gości i uczniów do wymiany myśli wokół idei „ratowania całego świata”.

  Społeczność Szkoły

  Logo Dnia Patrona, w które wpisany jest fragment szkolnego Hymnu, zaprojektowali uczniowie liceum. Opiekunem projektu był p. Wojtek Pondel.