• Madame Łępicka

    Właśnie dzisiaj z wielkim zaciekawieniem udaliśmy się do muzeum. Doświadczyliśmy niezwykłych wrażeń oglądając twórczość madame Łępickiej.

    Uczniowie??? i nauczyciele? LO Montessoro