• Dziupla

  Szanowni Uczniowie, Szanowni Rodzice!

  Z radością zapraszamy do nowej przestrzeni, którą przygotowała dla uczniów starszych nasza Fundacja „Ziarnko Maku”! Miejsce to – „Dziupla” przy ul. Łobzowskiej – jest dla nas, jeszcze jedną przestrzenią wychowawczą, w której zaprosimy młodych do pracy w oparciu o wartości Ewangelii.

  Dziupla” to propozycja dla tych, którzy zasmakowali wolności nauki w domu lub chcą efektywniej wykorzystać swój czas nauki, nie tracąc go na lekcje grupowe od rana do wieczora. Dla uczniów w wieku licealnym, którzy decydują się na naukę w trybie edukacji domowej, ale potrzebują
  codziennego wyjścia z domu, wsparcia w organizacji pracy oraz miejsca do nawiązywania dobrych relacji ze rówieśnikami i dorosłymi.


  Drogi Uczniu/Droga Uczennico edukacji domowej!

  Zapraszamy Cię do pracy wśród ludzi, przy wsparciu, ale wedle Twojego pomysłu na siebie.

  Dziupla” to miejsce, gdzie będziesz mógł/mogła efektywnie pracować w swoim rytmie. Miejsce, które porządkuje codzienność – dla tych, którzy korzystają z edukacji domowej, ale potrzebują przy tym wyjść z domu, spotkać się z ludźmi, którzy myślą o świecie w podobny sposób i podobnie chcą pracować.

  Dziupla” to miejsce, w którym znajdziesz pomoc w nauce, w planowaniu czasu, w odkrywaniu swoich mocnych stron. To przestrzeń do pracy zespołowej oraz indywidualnej, w metodologii projektowej.

  W „Dziupli” będziesz mógł/mogła korzystać z pomocy nauczycieli przedmiotowych, spotykać się z rówieśnikami. Pracować z ludźmi lub samodzielnie wśród ludzi, jednak rozliczać się będziesz SAM/SAMA ze sobą.
  Będziesz mógł/mogła pracować w oparciu o relacje z dorosłymi, którzy chcą i umieją słuchać Ciebie, bo jesteś wyjątkowym człowiekiem, którzy umieją doradzić, podpowiedzieć i poprowadzić, bo mają doświadczenie i pasję.

  Jeśli poczułeś/poczułaś się zachęcony/zachęcona, więcej informacji znajdziesz tutaj:


  Drogi Uczniu, Droga Uczennico, Drogi Rodzicu!

  Poniżej słów kilka o nas, o motywach naszych działań:
  „Dziupla” to kolejne miejsce edukacji dialogu i relacji, które organizujemy w tym samym duchu co prowadzone przez nas Szkoły stacjonarne: Katolicka Szkoła Podstawowa Montessori im. o. Pawła Smolikowskiego CR i Katolickie Liceum Montessori im. Sprawiedliwych Wśród Narodów
  Świata, obie pod opieką OO. Zmartwychwstańców.
  Fundamentem w naszej pracy jest Ewangelia, metodą pracy pedagogika Montessori, a celem głównym danie uczniom mocnej podstawy do startu w dorosłe życie.
  Szkoły Fundacji „Ziarnko Maku” mają za cel główny wychowanie człowieka mądrego, świadomego swojej wartości, odpowiedzialnego za siebie i innych. Wychowanie człowieka, który będzie w przyszłości podejmował oparte na chrześcijańskiej etyce decyzje i angażował się w życie społeczne.
  Tworzymy w naszych placówkach już od dwunastu lat bezpieczne środowisko nauki. Kierujemy się zasadami opartymi na wzajemnym szacunku i pedagogice dialogu. System wychowawczy oparliśmy na myśli pedagogicznej wielkich Zmartwychwstańców: o. Pawła Smolikowskiego CR, o. Piotra Semenenki CR oraz Marii Montessori i księdza profesora Janusza
  Tarnowskiego.
  W naszych szkołach proponujemy taki sposób pracy, który uczy myśleć, rozumieć, planować, poszukiwać informacji i wykorzystywać je kreatywnie w praktyce. Uczymy współpracy i poszanowania zasad. Uczymy, że trzeba wymagać od siebie.
  Zrezygnowaliśmy z opresyjnych środków motywujących, które naszym zdaniem są nieefektywne i uwłaczają godności człowieka. Nie oceniamy. Nie stosujemy kar. W zamian za to proponujemy uczniom motywację pozytywną, ciekawe, zachęcające do pracy materiały i aktywności,
  rzetelną informację zwrotną. Pokazujemy konsekwencje. Pracujemy na mocnych stronach, dajemy przestrzeń do rozwijania talentów. Problemów nie zamiatamy pod dywan, rozmawiamy o nich, uczymy się rozwiązywać. Nauczyciele są dla uczniów mentorami, inspirują, dają przykład, towarzyszą w dorastaniu.
  Owoce naszej pracy są piękne: uczniowie lubią chodzić do szkoły, są „głodni wiedzy”, zadają pytania, podejmują jako wolontariusze inicjatywy pracy społecznej dla potrzebujących. Odnoszą się do siebie nawzajem przyjaźnie, wspierają się, umieją rozwiązywać konflikty, dbają o otoczenie. Podejmują decyzje. Są świadomi odpowiedzialności za swoją naukę, a absolwenci chętnie nas odwiedzają.
  Jest to edukacja zarówno elitarna jak i dostępna i korzystna dla każdego. Wiemy, że w każdym uczniu drzemie potencjał dobra i geniuszu, trzeba mu tylko pomóc urosnąć i rozkwitnąć. Dowodzi tego fakt, że w egzaminach końcowych nasi uczniowie plasują się zazwyczaj w dziewiątej,
  najlepiej zdającej grupie w skali kraju, pomimo, że jedynym kryterium zapisu do Szkół jest chęć i zobowiązanie do pracy oraz zgoda na przestrzeganie obowiązujących tu zasad.

  Serdecznie zapraszamy!
  Z poważaniem,
  Agnieszka Górecka – Prezes Zarządu