• Rzeź wołyńsko-galicyjska 1943-1945

    Przed dwoma tygodniami pozwoliłam sobie na przedstawienie krótkiej (bo na tylko 60 min) historii Ukrainy od tzw. zarania po współczesność, natomiast celowo pominęłam w swym wywodzie wydarzenia z czasów II wojny światowej. Należy im się osobny wykład, ponieważ w nieuzasadniony sposób, z punktu widzenia nauki, rzucają one cieniem na obecne relacje polsko-ukraińskie i na stosunek wobec Ukraińców w ogóle. W moim poczuciu wynika to w dużej mierze z braku wiedzy. Celem wykładu, jak zawsze z pozycji historyka, jest ukazanie przyczyn, przebiegu oraz skutków wydarzenia. Podkreślam to, aby Was uczulić na problem oceny czy ferowania wyroków, których nie zamierzam wygłaszać. Zapraszam zatem, aby wysłuchać, jaka była polityka władz II RP wobec Ukraińców, jak wybuch wojny wpłynął na działania Ukraińców w walkach o niepodległe państwo, jakie miejsce w tych działaniach miała rzeź z lat 1943-1945 i jak polityka późniejsza polityka wpłynęła na obecny kształt debaty publicznej wobec tych wydarzeń.


    Zapraszam,
    p. Iza

    Dzisiaj, 13:00 sala M3