• Film: Tutoring w naszym liceum

    W świadomości naszej „ring” kojarzy się jednoznacznie: miejsce walki między zazwyczaj dwoma, zazwyczaj pięściarzami. W świadomości anglosaskiej sprawa wygląda inaczej, bo ring to może być również pierścień (niekoniecznie podlegający władzy innych pierścieni, lub nad nimi panujący), kółko, czy krąg choćby znaczeniu kręgu osób, które mogą spotkać się w całkiem pokojowych celach. I kiedy teraz te pojęcia połączymy, możemy zobaczyć miejsce spotkania dwóch osób, ale wcale nie po to, by walczyć, ale po to by pogadać…

    Czemu ma służyć ta przydługa językowa dywagacja? Otóż do tego niejednoznacznego pojęcia, jako słowa-klucza wydaje się odwoływać w swoim najnowszym obrazie Witold Górecki. Opowiadając słowami wielu zaangażowanych postaci o szczególnym rodzaju spotkań, które odbywają się w Katolickim Liceum Montessori, twierdzi, że „tu to ring”. Ring w jakim znaczeniu? Aaa to już spojlerował nie będę. Obejrzyjcie!

    ?Dzień otwarty – 9 marca: https://fb.me/e/1VH6j1hXm