• Włodek Markowicz w naszej szkole!

    15. grudnia naszym gościem będzie Włodek Markowicz, współtwórca i współprowadzący internetowy program „Lekko Stronniczy”. Spotkanie nie będzie miało tym razem charakteru wykładu, a raczej rozmowy, którą poprowadzi Kamil Cyganik.