• Spotkanie z Samorządem Studentów Uniwersytetu Pedagogicznego

    W czwartek nasi maturzyści odwiedzili Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie. Niewiele było o samym studiowaniu. Raczej o tym, dlaczego warto przy okazji studiów angażować się w działalność takich organizacji, jak Samorząd Studentów UP, NZS Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Akademicki Związek Sportowy.I nie chodzi tu jedynie o punkty, dzięki którym można się ubiegać o stypendia nawet łatwiej, niż ucząc się pilnie. Ważniejsze są umiejętności organizacyjne, ścieranie się z biurokracją, zdobywanie kontaktów, zawiązywanie przyjaźni, szkolenia w tzw. kompetencjach miękkich…

    Nie sposób nie zauważyć, jak bardzo osoby goszczące nas na Uczelni są nastawione na działanie. Nie tylko wysłuchaliśmy opowieści o wspomnianych organizacjach, mogliśmy również włączyć się w akcje, które dzieją się również na UP, gdyż oni, studenccy aktywiści zdecydowali, że warto. A zatem kto chciał, podpisał listy w ramach Maratonu Amnesty International, kto chciał włączył się w akcję fundacji DKMS wyrażając chęć, by zostać dawcą szpiku.Co było najważniejsze? Zachęta: gdziekolwiek nasi przyszli absolwenci będą studiować, niech się włączają w działalność organizacji studenckich.

    Przykładem, że warto, jest pan Przemek Kłonica. Właśnie tutaj, w Samorządzie Studenckim Uniwersytetu Pedagogicznego szlifował umiejętności, które teraz wykorzystuje w swej poza dydaktycznej pracy dla Liceum i Fundacji Ziarnko Maku.