• Reformacja i kontrreformacja

    Kim byli reformatorzy? A kim ludzie zaangażowani w kontrreformację? O tych dwóch zjawiskach w Europie nowożytnej, ale przede wszystkim o ludziach zaangażowanych, ich zajęciach, dążeniach i charakterze, usłyszycie na dzisiejszym wykładzie.

    A jako ciekawostkę, pokażę Wam kilka miejsc w Polsce związanych z reformacją. Pocztówka przedstawia jedyny pomnik Marcina Lutra w Polsce, o którym w ostatnim filmiku wspominał nie kto inny jak Robert Makłowicz ?

    Zapraszam zwłaszcza klasę 2 dla której wykład jest podsumowaniem projektu nr 2…

    Dzisiaj, sala D2, godz. 13:05.