• Francja w czasie II wojny światowej

    Historia Francji w czasie II wojny światowej jest pełna sprzeczności. Zaczyna się od „śmiesznej wojny”, a później, prawdziwej, ale przegranej kampanii z wiosny 1940 r. Potem z jednej strony była walcząca na kilku frontach z Niemcami Wolna Francja gen. de Gaulle’a oraz ruch oporu, sławne résistance, prowadzące walkę konspiracyjną. Z drugiej strony było państwo Vichy marsz. Pétaina, próba odejścia od tradycji rewolucji francuskiej i budowy nowej Francji, a zarazem kolaboracja, współudział w Holokauście i francuscy ochotnicy u boku Niemców na froncie wschodnim. To również niemal dwa miliony francuskich żołnierzy w niemieckich obozach, to 130 tys. Alzatczyków i Lotaryńczyków zmobilizowanych przymusowo do Wehrmachtu, to codzienne życie w wojennych warunkach milionów Francuzów.

    dr Michał Wenklar – historyk, politolog, stypendysta Rządu Francji (2003), pracownik Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Krakowie, adiunkt w katedrze Historii Politycznej Akademii Ignatianum w Krakowie, członek Komisji Historycznej Polskiej Akademii Nauk Oddział w Katowicach, członek redakcji “Zeszytów Historycznych WiN-u”. W swoich badaniach zajmuje się najnowszą historią Polski oraz Francji.

    Zaczynamy o 8:00 w sali kapitulnej.

    Wykład obowiązkowy dla wszystkich uczniów Liceum.

    Do osób przebywających dla kwarantannie będziemy prowadzić tranmisję przez Teams’y.