• Roraty

    “Rorate caeli desuper” czyli “Spuścicie rosę niebiosa” od tych słów, a właściwie od pierwszego nazwę swą bierze poranna, odprawiana w okresie Adwentu (zwyczajowo jeszcze przed wschodem słońca) msza wotywna. Zapraszamy na nią codziennie. Od poniedziałku do czwartku o godzinie 7:30, w piątek o 8:00.

    (foto: deon.pl)