• Spotkanie z dr inż. Danielem Żmudzińskim

    Dzisiaj, jak w co środę choć w ograniczonym składzie spotkamy się na wykładzie, a odwiedzi nas dr inż. Daniel Żmudziński, adiunkt na Wydziale Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie,

    Na co dzień zajmuje się projektowaniem żywności, głównie wegańskiej, ale nie tylko. Ponadto nie obca mu analiza surowców i produktów spożywczych na maszynie wytrzymałościowej, badania fizyko-chemiczne żywności oraz badania mikrobiologiczne.