• Wolność religijna. Prześladowanie Kościoła na przykładzie Kenii.

  Jutro odwiedzi nas Łucja Ostrowska, by przybliżyć trudny temat: „Wolność religijna. Prześladowanie Kościoła na przykładzie Kenii.”

  W około 60 krajach jest prześladowanych około 309 mln chrześcijan (dane ze Światowego Indeksu Prześladowań 2021). To nie tylko smutna statystyka, ale przede wszystkim to miliony chrześcijan, którzy doświadczają niewyobrażonego wręcz cierpienia. Ludzie ci są dla nas świadectwem ogromnej odwagi i siły wiary w Jezusa Chrystusa.

  Gdzie chrześcijanie są najbardziej prześladowani za wiarę w Chrystusa? Jakiego typu są to prześladowania? Jak my możemy budować jedność z Kościołem Prześladowanym i wspomóc naszych braci i siostry w wierze? Na te pytania spróbujemy znaleźć odpowiedź podczas prelekcji. Posłuchamy również historii Fredericka z Kenii, który przeżył atak terrorystyczny.

  Łucja Ostrowska jest prelegentką w międzynarodowej i międzywyznaniowej organizacji charytatywnej Open Doors. Prywatnie – podróżniczka, pasjonatka kultur afrykańskich, animatorka „Ruchu Światło – Życie” posługująca w Diakonii Misyjnej. Spędziła wiele miesiecy poza granicami Polski m.in. w Kenii i Tanzanii. Współorganizowała i współprowadziła pierwsze w historii rekolekcje Oazowe w Kenii, zapoczątkowując tym samym charyzmat „Ruchu Światło-Życie” na Wybrzeżu Suahili. Posługa w Diakonii Misyjnej oraz bezpośrednie spotkanie z prześladowanym Kościołem wzbudziły w niej pragnienie niesienia pomocy prześladowanym wyznawcom Chrystusa.

  Open Doors powstała w 1955 roku by pomóc chrześcijanom w Polsce. Dzisiaj jest to globalna organizacja, która zajmuje się m.in. dostarczaniem Pisma Świętego, a także materiałów chrześcijańskich do krajów, gdzie ich dostępność jest ograniczona lub zakazana. Równolegle prowadzi projekty samopomocowe, szkolenia i seminaria. Niesie pomoc humanitarną i pocieszenie w czasie ucisku np. poprzez akcję pisania do prześladowanych chrześcijan, a także stara się informować ludzi żyjących w tzw. „wolnym świecie” o losie prześladowanych chrześcijan.

  Zaczynamy o 8:00.

  Zapraszamy! ?