• Kultura XIX wieku

    Cykl wykładów z XIX wieku zamyka problem kultury, podobnie jak w przypadku poprzednich, osadzony pomiędzy dwoma ścierającymi się tendencjami ,,tradycji” i ,,nowoczesności”. W efekcie tych tarć wiek XIX serwuje zupełnie nową jakość w zakresie kultury artystycznej. Nie był to jednak koniec nowości, zwieńczeniem zmian ekonomicznych, poprawy poziomu życia i likwidacji wcześniejszej hierarchii społecznej okazały się dwa nowe wymiary kultury jak kultura masowa i fizyczna – zatem i o tym będzie słów kilka:) Tradycyjną triadę (romantyzm, pozytywizm, modernizm) pozwolę sobie zostawić na inną okazję:)

    Gorąco zapraszam,

    IH

    (dzisiaj, 14:00)