• Wyzwania nowożytności

    Dziś startujemy z projektem “Wyzwania w nowożytności” w ramach lekcji historii i społeczeństwa. Ludzie w nowożytności stanęli przed wieloma wyzwaniami: ustrojowymi, gospodarczymi, religijnymi, światopoglądowymi.

    Jak sobie z nimi poradzili, jakie postawy przyjęli? Czy można szukać podobieństw w ich reakcjach, do tego jak my dzisiaj reagujemy na zmianę?

    To pytania, na które odpowiedzi przez najbliższy miesiąc będą poszukiwali uczniowie klasy IIc i IId.