• Adwent

    Od jutra przez cały czas adwentu od poniedziałku do piątku będziemy rozpoczynali dzień o 7:30 roratami. Poza tym w każdy poniedziałek o 20:00 uwielbienie i rozważanie Słowa.

    Zapraszamy!