• Wykład p. Izy Heller

    “Unde malum? – Kilka uwag wokół Ostatecznego Rozwiązania na przykładzie sprawy Adolfa Eichmanna”

    Koncept wykładu opiera się na trzech płaszczyznach tematycznych, pierwsza z nich związana jest osobą Adolfa Eichmanna, głównego sprawcy odpowiedzialnego za organizację i wcielenie w życie założeń Ostatecznego Rozwiązania. Druga warstwa dotyka kwestii natury prawnej, czyli wyzwań, przed jakimi stanął Międzynarodowy Trybunał Wojskowy w Norymberdze oraz sąd jerozolimski. Ostatnią część wykładu stanowi próba odpowiedzi na tytułowe pytanie, które oparte jest na najpopularniejszej, a jednocześnie najbardziej krytykowanej teorii na temat pochodzenia zła, będącej efektem refleksji nad rolą nazistów w zagładzie Żydów.

    Wykład poprowadzi dla nas p. Iza Heller. Odbędzie się jutro o godz. 8:00 na Teams’ach.

    Zapraszamy! 🙂