• Wiara jest współwiarą

    Wiara jest współwiarą. Wzrasta, gdy słyszymy świadectwa ludzi, jak doświadczają jej serio w swoim życiu. Dlatego na katechezy są zapraszani nie teoretycy, ale praktycy. I tak dzisiaj gościliśmy p. Inez, która jest przewodnikiem na Wawelu i współpracuje z domem rodzinnym Jan Pawła II w Wadowicach, aby przybliżyła nam postać swego umiłowanego świętego Papieża.

    Tydzień temu p. Ania dzieliła się rodzicielskim doświadczeniem przyjęcia i wychowania niepełnosprawnego syna. W temat adopcji oraz traumy odrzucenia przeżywanej przez dzieci adoptowane wprowadzała nas sama pani Dyrektor Joanna Gabańska z Ośrodka Adopcyjnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Krakowie. Z kolei p. Magda – żona i matka trójki dzieci – podejmując problem konfliktów w rodzinie, wskazywała na potrzebę inwestowania w bank emocjonalny i szukania „trzecich” rozwiązań. Pan Darek mówił o czystości przedmałżeńskiej w kontekście daru.

    Zaproszona Czeszka, s. Tereza, która przez jakiś czas studiowała w Indiach, pokazywała nam hinduizm od strony jego obrzędowości. A p. Piotr opowiedział nam drogę własnych poszukiwań religijnych, które prowadziły go od islamu poprzez judaizm do chrztu w kościele katolickim.

    Każde z tych spotkań ubogacało nas, zostawiając swój ślad w sercu i pamięci.

    (s. Alicja Rutkowska)