• Gra terenowa “Ucieczka z Getta”

    Rynek Główny pod wieżą tuszową, a w zasadzie Adolf Hitler Platz. Przy biurku siedzi SS-man, obok Volksdeutsch. Obaj uzbrojeni. Podchodzą do nich kolejni „Żydzi”. Z nowo wystawionymi dokumentami, wysyłani są następnie w małych grupkach do obozu w Płaszowie.

    Błądzą między Kazimierzem, a Gettem, między ulicą Straszewskiego a placem Wszystkich Świętych… Wciąż narażeni na niebezpieczeństwa. Wszyscy trafią w końcu do obozu pracy, gdzie na szczęście znajdą ratunek: fabrykę Oskara Schindlera.

    W takiej atmosferze przebiegał bieg podążający ulicami Krakowa w miniony poniedziałek, będący realizacją projektu klasy VIII. Uczniowie chcieli swoim koleżankom i kolegom pokazać miejsca w naszym mieście związane z II wojną światową. Ponieważ realizacja projektu przypadła na czas przygotowania do święta szkoły, został on poświęcony przede wszystkim naszym patronom i tym, których ratowali.