• Odkrywając odwagę

    Heroiczna odwaga, męstwo, bohaterstwo. Bez wątpienia takimi cechami opiszemy Sprawiedliwych. Gdy myślimy o odwadze w pierwszej chwili przychodzą nam na myśl wielkie rzeczy. Młodzi ludzie czasem próbują udowodnić swoją odwagę wyzwaniami, które nie zwiększają ilości dobra w świecie, a nawet prowadzą do zła. Takie czyny należy wyraźnie oddzielić od tego co odważne, bohaterskie i nazwać je brawurą lub nawet głupotą. Wracając jednak do pojęcia odwagi możemy zadać pytanie co z nami? Czy w małych, codziennych sprawach wykazujemy się odwagą? Czy tchórzostwo zawsze przekreśla odwagę? A może zmaganie się z samym sobą w chorobie, z lękami, ograniczeniami, lub bronienie własnego przekonania, odmiennego od zdania innych – to właśnie prawdziwa odwaga?

    Razem z dr Adamem Workowskim, wykładowcą filozofii na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie mogliśmy przybliżyć się do odkrywania pojęcia odwagi w sobie i w innych.

    (tekst: Ewa Psonka)