• Pielgrzymka do Bułgarii

    Celem tegorocznej pielgrzymki jest Bułgaria!

    Korzystając z gościnności Ojców Zmartwychwstańców będziemy stacjonować w dwóch bardzo znanych  i ciekawych miejscowościach nad Morzem Czarnym w Burgas i w Warnie.

    Podczas wyjazdu chcemy pogłębiać wzajemne relacje, poznawać ludzi, miejsca i ich historie, spędzić część czasu w atmosferze modlitwy i rozważań spraw duchowych, a także chcemy pomóc ojcom misjonarzom w bieżących potrzebach misji bułgarskiej.

    Polecamy to dzieło oraz pielgrzymów Waszej modlitwie +