• Fraszka na plakat

    “Fraszka na plakat Katolickiego Liceum Montessori im. Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata”

    Jeden rzut oka wystarczy
    rzucony, choćby w pędzie
    i wiesz na pewno,
    że… działo się będzie!