REKRUTACJA

Rekrutacja odbywa się na podstawie rozmów rekrutacyjnych, w których brana jest pod uwagę motywacja kandydata, wartości, którymi się kieruje, gotowość do pracy, ewentualnie udokumentowana pasja.

Na rozmowę zapraszamy kandydata oraz rodziców/opiekunów.

W dniu 19 stycznia odbył się pierwszy dzień otwarty. Kolejny będzie miał miejsce 16 lutego 2021r. o godz. 17:00. Podczas spotkania opowiemy o szkole, odpowiemy na pytania oraz będziemy zbierać deklaracje i dane kontaktowe od zainteresowanych uczniów i ich rodziców/opiekunów.  Później będziemy się umawiać z kandydatami na rozmowy.

Osoby chętne do wzięcia udziału w lutowym dniu otwartym proszone są o kontakt z sekretariatem szkoły.

W razie wolnych miejsc dodatkowo zapisy na rozmowy rekrutacyjne odbywać się będą również w sekretariacie Szkół Montessori (Kontakt)

Przed rozmową kwalifikacyjną uczeń powinien przesłać podanie ze zdjęciem, list motywacyjny oraz świadectwo ukończenia 7 klasy szkoły podstawowej.

W liście kandydatka lub kandydat winni przedstawić motywy, dla których starają się o miejsce w I klasie. Co ich przekonuje, że nasze Liceum jest najlepszą dla niej lub dla niego szkołą średnią, oraz co powinno przekonać nas, byśmy zaprosili daną osobę do wspólnej drogi przez najbliższe cztery lata.